ایران مدیر با سابقه فعالیت از سال 1391 توانست برای تعداد بسیار زیادی از افراد بیکار در مازندران ایجاد اشتغال نماید و خرسندیم که در این راه با همراهی و همیاری اداره کل امور بانوان استانداری مازندران در خدمت هم استانی های عزیز هستیم آدرس: مازندران - ساری - کیلومتر یک جاده ساری نکا - روبروی مجتمع سنگ ظهیری - آکادمی مدیریت و کارآفرینی ایران مدیر 09379376261- 09112245247- 09920911018- 01133116813-

مدیران

مسعود ایزدی

مسعود ایزدی

مدیر تبلیغات و ارتباطات
کارشناس نرم افزار کامپیوتر
مدیریت ارشد کسب و کار MBA
خانم کاکویی

سارا کاکوئی

مدیر ادرای و مالی
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی

ایران مدیر

سید سجاد اوصیاء

نماینده شهرستان قائمشهر
کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
دانشجوی دکتری مهندسی عمران
ایران مدیر

صابر محمدپور پلنگی

مدیر الکترونیک
کارشناس الکترونیک
کارشناس مدیریت صنعتی

ایران مدیر

آقای یاسر آدینه نیا

کارشناس ارشد کامپیوتر

مدیریت ارشد کسب و کار MBA

کارشناس نرم افزار کامپیوتر

ایران مدیر

الهه کرمی

مدیر
کارشناس مدیریت منابع انسانی
ایران مدیر

سارا نوروزی

کارشناس ارشد زبان
توضیحات

ایران مدیر

صابر محمدپور پلنگی

مدیر

کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه

دانشجوی دکتری مهندسی عمران

مدرسان و مشاوران

ایمان قاضی پور

ایمان قاضی پور

مدرس و مشاور
توضیحات سوابق کاری

دکتر علیرضا راشدی اشرفی

مدرس و مشاور
بازرگانی و تجارت بین الملل

محمود رضا علیزاده

مدرس و مشاور
کارشناس ارتباطات و بازاریابی

مجید خدابخشی

مهندس مجید خدابخشی

مدرس و مشاور
مهندسی صنایع / گرایش تحلیل سیستم

مهندس محمد بهمنش

مدرس و مشاور
کارشناس فناوری و اطلاعات

خانم کاکویی

خانم کاکوئی

مدرس و مشاور
توضیحات سوابق و مدارک

محمد حسین جعفری

مدرس و مشاور
کارشناس امور گمرکی

ایران مدیر

مینا گرجی زاده

مدرس و مشاور
کارشناس فناوری و اطلاعات