کارگاه هوش مالی کودک و نوجوان – با همکاری اداره کل گاز استان مازندران – ایران مدیر

بدون ديدگاه

در این کارگاه یک روزه دانش آموزان چند شهرستان حضور داشتند که با به چالش کشاندن ذهن آینده نگر و خلاق کودکان محبث مهم هوش مالی تشریح شد و جوایزی اهدا گردید

در این کارگاه دفترمدیریت فعالیت روزانه ویژه کودکان نیز توضیع و تشریح شد تا دانش آموزان با برنامه ریزی بهتر برای روزها و هفته های بعدی خود را مشخص نمایند

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.